| | | |


Detail Aktuality

Výzva 3.2.1 vyhlášená z Národního plánu obnovy

21.12.2021

Z Národního plánu obnovy byla vyhlášena výzva 3.2.1 (V3.2.1). Cílem výzvy k předkládání návrhů je naplnit cíle stanovené v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce.
  • Způsob financování: příspěvek ze SR
  • Spolufinancování: není vyžadováno
  • Datum vyhlášení výzvy: 14. 12. 2021
  • Datum ukončení příjmu projektů: 31. 3. 2022 
  • Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024
  • Alokace na výzvu: 3 mld. Kč
  • Max. počet projektových žádostí:1 komplexní za celou MU
  • Zpracovatel projektové žádosti: Odbor pro rozvoj

Odbor pro rozvoj zpracoval výtahy z výzvy, kde naleznete souhrn nejdůležitějších informací jak k celé výzvě (Stručná anotace výzvy 3.2.1), tak k jednotlivým specifickým cílům A1 – C3. Veškeré materiály jsou ke stažení ZDE.

Kompletní dokumentace k výzvě včetně všech příloh je k nahlédnutí na stránkách MŠMT.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte OPR.

 

Ing. Tereza Šrámková, 21.12.2021 07:56

nahoru