| | | |


Detail Aktuality

Metodický list OPR - Příprava a realizace projektu MUNI 3.2.1

01.03.2022

S účinností od 1. 3. 2022 byl vydán Metodický list OPR k přípravě a realizaci projektu MUNI 3.2.1, který je nyní připravován do výzvy 3.2.1 NPO.

Metodický list upravuje základní nastavení projektu v přípravné i realizační fázi, konkrétně vymezuje role a odpovědnosti garantů SC, administrativního i odborného týmu, podává informace k poskytnutí příspěvku, čerpání finančních prostředků, způsobilosti vybraných typů výdajů, možným změnám projektu a dalším tématům.

Přílohou Metodického listu je vzor Dohody o spolupráci mezi dvěma HS/pracovišti. Dohoda je univerzální pro všechny SC, kdy si každý upraví žlutě podbarvená pole dle potřeby. V rámci SC B je spolupráce minimálně dvou součástí MU povinná, proto se zde počítá s využitím tohoto vzoru. V ostatních SC je využití dohody dobrovolné. Dokument je možné si případně drobně upravit nebo doplnit další údaje nad rámec uvedených.

Metodický list včetně přílohy je ke stažení ZDE.

V případě dotazů se obraťte na pracovníky OPR.

Ing. Tereza Šrámková, 01.03.2022 07:48

nahoru