| | | |


Detail Aktuality

Postup přípravy CRP 2023 na MU

08.07.2022

Informace k postupu přípravy projektů v rámci Vyhlášení CRP 2023 na půdě Masarykovy univerzity.

Na základě Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2023 má Masarykova univerzita možnost zapojit se nejvýše do 10 centralizovaných rozvojových projektů (bez ohledu na počet partnerů projektu či zda je univerzita v roli koordinátora nebo jen partnera).

O všech tématech/projektech, které bude univerzita předkládat, proto rozhodne Vedení univerzity (koordinuje prorektor pro rozvoj prof. Polčák a Odbor pro rozvoj). 

Sběr projektových záměrů napříč MU je již nyní otevřen. Máte-li téma, které by bylo možné v rámci CRP 2023 zpracovat, prosím, dejte nám váš zájem vědět co nejdříve. Náměty budou sloužit jako podklad pro diskusi a rozhodnutí vedení univerzity na konci srpna 2022. 
V případě, že nebude naplněn limit počtu projektů, které může univerzita do soutěže přihlásit, je možné uspořádat druhé kolo sběru projektových záměrů v průběhu září 2022 - budeme vás informovat. 

Základní informace o projektových záměrech CRP 2023 prosím zasílejte nejpozději do úterý 23. srpna 2022 v následující struktuře:

  • název/téma projektu
  • odpovědný řešitel na MU - jméno, pracoviště, HS
  • hlavní koordinátor projektu - jméno řešitele a název VŠ
  • uvažovaní partneři (příp. infomrace, že jde o formát 18+)
  • tematické zaměření dle Vyhlášení - příslušný bod a písmeno
  • stručná anotace (příp. i základní cíle/výstupy)
  • předpokládaný rozpočet - pro MU a celkem za projekt

Kontaktní osoba: Ing. Renata Danielová, danielova@rect.muni.cz

V návaznosti na Vyhlášení CRP 2023 byl aktualizován Metodický postup pro přípravu a řešení CRP 2022 a 2023 na MU (aktualizace 07/22).

Veškeré informace a materiály k Vyhlášení CRP 2023 naleznete na našich webových stránkách v sekci Centralizované rozvojové projektyna webu MŠMT zde.

 

Ing. Renata Danielová, 16.06.2022 11:53

nahoru