| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení CRP 2023

16.06.2022

Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2023
Veškeré materiály a formuláře naleznete na webu MŠMT zde.

Základní přehled parametrů Vyhlášení CRP 2023:

  • Cíleno je na sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR - projekt musí řešit minimálně dvě vysoké školy společně (s výjimkou tématu 1a) rozvoj poradentství).
  • Pro vybrané oblasti je stanoveno, že projekt je možné předložit pouze ve formátu "18+.
  • Každý projekt je třeba přiřadit pouze k jednomu tematickému okruhu 1a) až 2f)
  • Předem stanovena celková alokace na témata 1a-1e)
  • Soulad projektu se Strategickým záměrem ministerstva a Plánem realizace pro rok 2023
  • Možno podat max. 10 projektů + mimo limit témata 1a) a 1e)
  • Projekty se předkládají ministerstvu do 15. listopadu 2022.

Vzhledem k novému omezení max. 10 projektů na VŠ bude o všech tématech/projektech rozhodovat vedení univerzity. Proces koordinuje Odbor pro rozvoj RMU. 

Máte-li téma, které by bylo možné v rámci CRP 2023 zpracovat, prosím, dejte nám váš předběžný zájem vědět co nejdříve - náměty budou sloužit jako podklad pro diskusi na úrovni vedení univerzity.

O postupu přípravy projektů na MU a termínech vás budeme dále informovat v návaznosti na rozhodnutí vedení univerzity.

Sledujte naše stránky v sekci Centralizované rozvojové projekty

Ing. Renata Danielová, 16.06.2022 11:54

nahoru