| | | |


Detail Aktuality

Vyhlášení interní soutěže KoMUNItní fond

09.11.2022

Masarykova univerzita vypisuje pro studenty novou interní soutěž KoMUNItní fond. Projekty bude možné podávat do konce letošního roku.

O finanční podporu je možné žádat pro projekty v následujících oblastech:

A) Společenská odpovědnost
B) Udržitelná infrastruktura
C) Zdravá společnost

Oprávněným žadatelem je zde student MU v jakémkoli stupni či formě studia s vybraným zaměstnancem MU jako povinným spoluřešitelem. Na jeden projekt lze žádat minimálně 50 a maximálně 200 tisíc korun.

Studenti mohou do této výzvy přihlašovat svoje projekty od 14. listopadu do 31. prosince 2022, a to prostřednictvím jednoduchého formuláře v Editoru návrhů projektů v ISEP. Zde bude od pondělí 14. listopadu zpřístupněna nová šablona návrhu projektu "KoMUNItní fond".

Veškeré informace k výzvě naleznete na webu https://sustain.muni.cz/chci-se-zapojit/komunitni-fond.

Plný text výzvy je k dispozici zde v české i anglické verzi. 

 

Konzultace k obsahovému zaměření směřujte na Mgr. Richarda Hubla, Ph.D. (hubl@rect.muni.cz) z Kanceláře kvestora.

Kontaktní osobou v oblasti administrace soutěže na Odboru pro rozvoj je Ing. Renata Danielová (danielova@rect.muni.cz).

 

Ing. Renata Danielová, 09.11.2022 15:08

nahoru