| | | |


Výsledky soutěže FRMU 2018

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2018.

Výsledky doplňujícího 2. kola soutěže (březen 2018)

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 32 studentských projektových žádostí z 8 fakult MU s finančními požadavky v celkové výši 2 336 tis Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno 10 projektů. Seznam podpořených projektů naleznete zde.

Výsledky 1. kola soutěže (prosinec 2017)

Celkem bylo do soutěže přijato 225 projektových žádostí z jedenácti fakult a hospodářských středisek MU s finančími požadavky v celkové výši 18 218 tis. Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno 153 projektů. Seznam podpořených projektů naleznete zde.


nahoru