| | | |


Výsledky soutěže FRMU 2019

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D., rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje MU pro rok 2019.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 243 projektových záměrů z dvanácti fakult a hospodářských středisek univerzity s finančními požadavky v celkové výši 19.671 tis. Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno celkem 152 projektů (33 studentských a 119 zaměstnaneckých). Seznam podpořených projektů naleznete zde.


nahoru