| | | |


Všechny aktuality

  • 18.7.2017 Aktualizace Metodického postupu při zajištění podpisu partnerských smluv ESIF a jejich evidence

    V souvislosti s povinností uveřejňovat smlouvy v registru smluv bychom Vás rádi informovali o aktuálním postupu při předkládání partnerských smluv projektů ze Strukturálních fondů na OPR k zajištění podpisu statutárním zástupcem a dalším postupu, jehož cílem je zajištění včasného předávání smluv po posledním podpisu k jejich evidenci do Interního registru smluv MU a registraci do Registru smluv MV ČR právním odborem RMU, pokud smlouva povinnosti podléhá. Současně byl připravený doporučený vzor partnerské smlouvy OP VVV, který využívá možnosti odkazu na elektronické úložiště místo dokládání příloh ke smlouvě. …


  • 11.7.2017 Newsletter OPR č. 4/2017 k OP 2014-2020

    OPR vydal čtvrté číslo newsletteru k OP 2014-2020 v roce 2017, které v sobě shrnuje všechny důležité informace a upozorňuje na změny a novinky jak z OP VVV, tak i ostatních OP. …nahoru