| | | |


Všechny aktuality

 • 16.8.2018 Interreg SK-CZ-změna pro aktuální výzvu

  ŘO OP Interreg SK - CZ zveřejnil metodický dopis a aktualizovanou verzi manuálu pro přípravu a implementaci projektu k aktuálně vyhlášeným výzvám 07 a 08. Změna se týká procesu žádosti o dotaci ze státního rozpočtu (5%), o kterou se bude žádat odděleně od projektové žádosti po jejím schválení společným technickým sekretariátem v Bratislavě. …


 • 13.8.2018 Seminář Interreg FMP Rakousko - ČR

  Máte-li nebo chcete-li nalézt rakouského partnera pro dlouhodobou spolupráci a získat dotaci 3.000 - 20.000 EUR na Váš společný projekt, přijďte se informovat na seminář pro potenciální žadatele Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika, který se uskuteční v Brně v pátek 14. září 2018. Podrobnosti k semináři najdete v pozvánce v příloze. Uzávěrka sběru žádostí je 12. 10. 2018. Realizace projektu je možná do 30. 9. 2019. …


 • 26.7.2018 Zákonné pojištění zaměstnanců

  Na webu OPR jsou, v části věnované Přílohám ZoR/ŽoP, nově doplněny výpisy z účtu vztahující se k Zákonnému pojištění zaměstnanců. …


 • 20.7.2018 Aktualizace pokynu 12/2017 Řízení projektů OP VVV

  Dne 23.7.2018 vejde v účinnost aktualizace pokynu MU 12/2017 Řízení projektů OP VVV. V pokynu byly učiněny následující formální změny: 1) pro nadbytečnost byla odstraněná příloha č. 9 Souhlas s předáním osobních údajů 2) přílohy vzorových licenčních smluv a smlouvy o výpůjčce byly přesunuty do úložiště vzorových smluv právního odboru 3) zkratka MU byla nahrazena slovem „univerzita“ …


 • 28.6.2018 Nový vzor partnerské smlouvy OP VVV

  K 26. 6. 2018 byl vydán nový vzor partnerské smlouvy v OP VVV. Připomínáme, že k podpisu partnerských smluv existuje Metodický postup OPR při předkládání smluv k podpisu a následné registraci v Registru smluv. Při uzavírání partnerských smluv je také možné využít vzoru RMU, kde je povinnost dokládání příloh smlouvy nahrazeno možností využít úložistě projektu v ISKP14+. Všechny partnerské smlouvy musí před podpisem projít kontrolou právním odborem RMU. …nahoru