| | | |


Všechny aktuality

 • 4.6.2018 Nová výzva Interreg SK- CZ

  OP Interreg Slovensko - Česká republika vyhlašuje novou výzvu v PO 3 Rozvoj místních iniciativ. Deadline pro podání žádostí je 27.9.2018. VVŠ jsou oprávněným žadatelem. …


 • 31.5.2018 Seminář Interreg AT-CZ Fond malých projektů

  Vážené dámy a pánové, Jihomoravský kraj ve spolupráci se zástupci Společného sekretariátu Programu INTERREG V-A AT-CZ a správci Fondu malých projektů (Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy) pořádá SEMINÁŘ PRO ŽADATELE. Podrobnosti a program jsou uvedeny v příloze tohoto e-mailu. Současně Vás prosíme, abyste věnovali pozornost i další příloze a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů nám zaslali s potvrzením Vaší účasti i vyplněný přiložený formulář. Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 11.06.2018 na adresu (Z kapacitních důvodů prosíme o účast max. 2 zástupců za 1 organizaci.) Těšíme se na Vaši účast S přáním příjemného dne Mgr. Monika Knettigová odbor regionálního rozvoje oddělení evropských dotací referentka fondů Evropské unie …


 • 30.5.2018 Změna přílohy Plná moc v pokynech k projektům ESIF

  Ke dni 1.6.2018 nabývají účinnosti aktualizované pokyny k projektům z ESIF. Změny byly učiněny v následujících dokumentech: 1) Změna přílohy č. 1b Plná moc u Pokynu MU č. 10/2017 Předkládání projektových žádostí do ESIF 2014 – 2020 2) Změna přílohy č. 2 Plná moc u Pokynu MU č. 12/2017 Řízení projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. …


 • 28.5.2018 Interreg AT - CZ konference v Jihlavě

  Pozvánka na přeshraniční konferenci na téma „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“, která se bude konat ve čtvrtek 21. června 2018 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě od 10:00 hod. Konferenci organizuje Kraj Vysočina se svými partnery v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ. Vystoupí na ní zástupci organizací z regionů programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, tedy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Rakouska, kteří mají zkušenosti s realizací projektů v této oblasti. V závěru konference budete mít prostor pro prodiskutování námětů na nové přeshraniční projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu, které by program mohl finančně podpořit. V příloze naleznete pozvánku s programem. Účast na konferenci je bezplatná a bude plně tlumočena do češtiny/němčiny. …


 • 23.5.2018 Interreg Europe - partner search

  MMR předává možnost spolupráce se Slovenskou obchodní agenturou. Rádi by se zapojili do projektu 4. výzvy INTERREG EUROPE v prioritách: 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací: klastry, inovace v konkrétních odvětvích 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků: internacionalizace malých a středních podniků, inovační kapacita malých a středních podniků, podnikání, sociální inovace 4 - Ochrana životního prostředí a podpora efektivnosti zdrojů: kruhová ekonomika, efektivita zdrojů, zelené podnikání V přílohách naleznete krátký popis jejich činností a reference o realizovaných projektech. KONTAKT: Slovak Business Agency Karadžičova 2 811 09 Bratislava 2 Slovak Republic +421 2 203 63 100 agency@sbagency.sk …


 • 11.5.2018 Newsletter OPR č. 1/2018 k OP 2014-2020

  OPR vydal nové číslo newsletteru k OP 2014-2020, které v sobě shrnuje všechny důležité informace a upozorňuje na změny a novinky jak z OP VVV, tak i ostatních OP. …nahoru