| | | |


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OPPIK

Základní informace o programu OP PIK

Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

Informace k programu

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

OP PIK na MU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je primárně určen pro podnikatelský sektor, nicméně univerzity mají příležitost zapojit se do programu díky možnosti spolupráce s partnery na straně podniků.

Hlavní příležitosti OP PIK

  • Příležitost pro navázání či prohloubení spolupráce s podniky
  • Nový zdroj financování
  • Příležitost pro vytvoření nových vztahů
  • Zvýšení renomé Masarykovy univerzity u podniků
  • Synergie s projekty OP VVV, či již vybudovanými infrastrukturami

Hlavní nedostatky OP PIK

  • Financování ex-post, tj. univerzita nedostává předfinancování, výdaje tak musí být nejprve uhrazeny z vlastních zdrojů a až následně je možno jejich zahrnutí do žádosti o platbu.
  • Vysoká míra spolufinancování – závisí na konkrétním programu, běžně se pohybuje kolem 25%, bližší informace jsou uvedeny u popisu jednotlivých programů.

Struktura OP PIK

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje
Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem
Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií
Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Program OP PIK se dále dělí na jednotlivé programy (Aplikace, Potenciál, Inovace, Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu, Služby infrastruktury, Spolupráce, Poradenství, Technologie, Marketing, Nemovitosti, Školící střediska, Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie, Smart grids I., Smart grids II., Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie v SZT, Vysokorychlostní internet, ICT a sdílené služby).

Programy, které jsou pro MU relevantní naleznete na této záložce.

DOMŮ


nahoru