| | | |


Interní soutěž FRMU 2018

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016-2018 a je nedílnou součástí Institucionálního plánu Masarykovy univerzity na roky 2016-2018.

Pro rok 2018 byla interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity vyhlášena ve dvou samostatných kolech.

První kolo soutěže bylo vyhlášeno na podzim 2017 a bylo otevřeno standardně pro akademické i studentské projekty v následujících tematických okruzích:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Doplňující druhé kolo soutěže bylo vyhlášeno v lednu 2018, a to pouze pro studentské projekty v tematickém okruhu

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Podrobná specifikace soutěže a tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže (viz níže).

Důležité dokumenty:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru