| | | |


Interní soutěž FRMU 2019

Soutěž je organizována dle Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 ze strany MŠMT. 

Tematické okruhy pro rok 2019 zůstávají stejné jako v předchozích ročnících, a to:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Pro rok 2019 je interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity vyhlášena standardně pro studentské i akademické projektové záměry. Nově se však mohou do soutěže hlásit se svými projekty také všichni další zaměstnanci univerzity (v rámci tematického okruhu A). 

Novinkou je také možnost předkládat projektové záměry, které jsou cíleny na podporu a rozvoj pedagogické práce akademických pracovníků (v tematickém okruhu A). Tyto projekty pak nemusí být vázány na konkrétní studijní program/obor. 

Podrobná specifikace soutěže a tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže (viz níže).

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na léta 2016-2020.

Důležité informace:

Kontaktní osoby:

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na kontaktní osoby přímo na jednotlivých fakultách/HS.

Jejich jmenný seznam s kontaktními údaji je uveden zde: Kontaktní osoby na fakultách/HS


nahoru