| | | |


Detail Aktuality

Výsledky FRMU 2020

11.12.2019

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D. rozhodla o výběru návrhů projektů podaných v rámci interní soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 231 projektových záměrů deseti fakult a hospodářských středisek univerzity s finančními požadavky v celkové výši 21.244 tis. Kč.

K realizaci bylo hodnotící komisí vybráno celkem 140 projektů (31 studentských a 109 zaměstnaneckých). Seznam podpořených projektů a informace pro řešitele naleznete zde.

Ing. Renata Danielová, 11.12.2019 12:27

nahoru